Werken bij ons

Medewerker bij Maatwerkbedrijf & Opleidingscentrum

Als medewerker bij De Wroeter Maatwerkbedrijf en De Wroeter OpleidingscentrumAls medewerker bij Maatwerkbedrijf en Opleidingscentrum De Wroeter kun je verder je talent ontwikkelen in één of meerdere sectoren groenbeheer, tuinbouw, verkoop en horeca.

Er zijn vier mogelijkheden om als medewerker in De Wroeter Maatwerkbedrijf of Opleidingscentrum te werken:

1. Als medewerker collectief maatwerk (arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur)

Volgende mensen komen hiervoor in aanmerking (VDAB is verantwoordelijk voor de attestering):
  • personen met een attest arbeidshandicap
  • personen met een attest psychosociale arbeidsbeperking
  • uiterst kwetsbare personen
Wens je als medewerkers collectief maatwerk bij De Wroeter te werken? Neem dan contact op met Ilse Machiels (ilse.machiels(at)dewroeter.be) of Riet Willems (riet.willems(at)dewroeter.be of 011/37 52 92).

2. Als medewerker arbeidszorg, AMA of activeringsstage (vrijwilligersovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur)

Volgende mensen komen hiervoor in aanmerking:
  • personen met een ticket arbeidszorg, AMA of activeringsstage geattesteerd via GTB of
  • personen met een vervangingsinkomen die nood hebben aan een zinvolle daginvulling en nood hebben aan ondersteuning

Wens je als medewerker arbeidszorg, AMA of activeringsstage bij De Wroeter te werken? Neem dan contact op met Riet Willems (011/37 52 92).


3. Als medewerker in opleiding, biedt De Wroeter verschillende stagevormen in werkplekleren aan: BIO, BVS, wijkwerken. Dit kan gaan over een periode van 2 weken tot maximum 2 jaar, afhankelijk van de stagevorm.

Wie hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van de stagevorm en de bijhorende voorwaarden.

Bij interesse of voor meer informatie, neem contact op met Ilse Machiels (011/37 52 92).

4. Als medewerker art. 60 (tijdelijk contracten van meestal 1 tot max 2 jaar, afhankelijk van je leeftijd en je tewerkstellingsverleden. Het OCMW is werkgever.).

Personen die een uitkering genieten van het OCMW komen hiervoor in aanmerking. Zij kunnen zich best richten tot de tewerkstellingsdienst van hun OCMW of contact opnemen met Ilse Machiels (011/37 52 92) voor meer informatie.

Met steun van

Vlaanderen
Welzijnszorg
VDAB
Provincie Limburg
Nationale Loterij
Leader
Koning Boudewijn Stichting
Herwin
De Werkplekarchitecten
ESF
Europese Unie
Kwaito
SOM
VAPH