Wie zijn we

Historiek

De beginjaren


Begin jaren tachtig: mensen met een handicap die begeleid worden in leefgroepen en gezinnen door de dienst ‘Open Thuis’ vragen naar zinvolle activiteiten overdag. Zo ontstaat De Wroeter: in een veranda van een huis op de Tongersesteenweg in Kortessem wordt gekookt, tien aren groentetuin verzorgd, confituur en chocopasta gemaakt en in een klein houtoventje wordt brood gebakken.

De Wroeter


Eind 1983 wordt een eigen vzw opgericht met de naam ‘De Wroeter’. Met de steun van de Lionsclub Hasselt wordt dan een boerderij aangekocht in de St. Rochusstraat in Kortessem. De Wroeter werkt de eerste 5 jaar zonder subsidies, met een heterogene doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op 1 januari 1988 krijgt De Wroeter een erkenning als dagcentrum voor 15 mensen met een handicap.

Voor de groep van deelnemers die niet in het dagcentrum terecht kunnen, starten we in december 1987 VZW De Wroeter Arbeidscentrum.

In de loop van 1990 kiezen het Dagcentrum (nu Activiteitenboerderij) en het Arbeidscentrum (nu Maatwerkbedrijf) om hun werkingen duidelijker van elkaar te scheiden.

De Wroeter Dagcentrum (Activiteitenboerderij)


De Wroeter Dagcentrum bouwt in 1994 een nieuwe bakkerij. Enkele jaren later wordt gestart met de volledige vernieuwing van de overige vleugels van de boerderij in Kortessem. Deze werken zijn in 2000 voltooid.

De bestaande locatie wordt stilaan te klein om al de activiteiten in onder te brengen. In 2009 wordt een tweede boerderij op de Hoogbrug in Wimmertingen aangekocht. Hier bouwt het Dagcentrum haar fruitproject (teelt en verwerking tot confituur) verder uit.

In 2010 is er ondertussen een erkenning voor 20 plaatsen dagcentrum. In 2015 werd deze erkenning omgezet in een 'Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)' voor 40 personen. In 2017 volgt de overgang naar de persoonsvolgende financiering. Daarboven werken er 36 personen in het kader van arbeidszorg.

In 2015 start De Wroeter Dagcentrum in het kader van haar cateringactiviteiten met de uitbating van het bedrijfsrestaurant ‘Den Davy’ in de cleantech-campus 'GreenVille' in Houthalen.

Vanaf 2017 heeft De Wroeter Dagcentrum een nieuwe naam: De Wroeter Activiteitenboerderij. Sinds 2018 wordt verder gewerkt aan de renovatie van de boerderij Hoogbrug.

Arbeidscentrum (Maatwerkbedrijf)


Vanaf de start zet het Arbeidscentrum in op tewerkstelling en opleiding van sociaal zwakkeren en langdurig werklozen met een surplus problematiek. Het is begin jaren ‘90 reeds de droom om onze deelnemers deels uit omzet, deels uit subsidies een loon te kunnen betalen. We zijn dan ook in 1995 samen met een 5-tal promotoren in Vlaanderen, voortrekker experiment sociale werkplaats. Het duurt nog tot juli 1999 bij de start van het decreet sociale werkplaats voor we onze eerste structurele erkenning ontvangen. We stellen dan 13 VTE arbeiders tewerk. Dat is doorheen de jaren doorgegroeid tot 58,5 VTE (in 2019). De hoofdactiviteiten van aanvankelijk biologische tuinbouw, werden uitgebreid met groenwerken, verkoopactiviteiten en horeca. Vanaf januari 2019 worden sociale werkplaatsen en beschermde werkplaatsen via het nieuwe maatwerk decreet gefinancierd. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt, ontvangen onze arbeiders nu een ‘rugzak’ financiering.

Bij de start van het decreet sociale werkplaats worden we verplicht de opleidingsactiviteiten onder te brengen in een nieuwe juridische entiteit. VZW De Wroeter Opleidingscentrum wordt opgericht januari 1999. Binnen deze werking trachten we vooral via praktijkgerichte opleiding en werkervaring een groep deelnemers in te schakelen in het reguliere bedrijfsleven. Omwille van de surplus problematiek bij onze doelgroep is de slaagkans van deze doorstroom eerder beperkt. Meerdere deelnemers zijn in het arbeidscentrum verder tewerkgesteld.

In de loop der jaren heeft De Wroeter vastgesteld dat telkens een groep sociaal zwakkeren een wettelijk kader krijgt, er een restgroep overblijft die nergens onderdak vindt. Zo ligt de lat voor de sociale werkplaats voor een aantal deelnemers te hoog. Zij zijn niet ‘sterk’ genoeg om hierin te functioneren. Voor deze medewerkers heeft De Wroeter in 2000 een arbeidszorgproject opgericht. Hierin worden minder eisen gesteld op het vlak van productie, rendement en kwaliteit. Deze groep is meer verantwoordelijk voor verzorgende taken voor het ganse project en semi-industriële activiteiten.


Het arbeidscentrum verbouwt begin 1990 de achtervleugel van de boerderij. In de jaren nadien wordt er aan de overkant van de straat uit recuperatiemateriaal een nieuw gebouw in eigen beheer opgetrokken. In 2005 wordt het gebouw waar de huidige boerderijwinkel gevestigd is, gebouwd. Arbeidscentrum en dagcentrum runnen hierin samen de boerderijwinkel. Voor de buitenwereld is het nog steeds één De Wroeter. In 1998 koopt het Arbeidscentrum de serre in de Siegerveldstraat 36 in Sint-Lambrechts-Herk. Dat wordt de doorgroei van de biolandbouw voor De Wroeter .

Doorheen de historiek van het Arbeidscentrum loopt eveneens het ontstaan van ‘2 kinderen’ van De Wroeter: VZW Gors en VZW Horizont.

VZW Gors


In 2001 wordt, gegroeid vanuit De Wroeter, in Gors-Op-Leeuw (Borgloon) VZW Gors opgericht, een sociaal tewerkstellingsinitiatief binnen de horeca. Oorspronkelijk met een eigen B&B ‘De pastorie’ en een jeugdverblijf ‘Het klokhuis’, vanaf juli 2014 uitgebreid met de exploitatie van taverne Koe-vert op het stedelijk domein Kiewit. Vanaf januari 2017 is de werking van VZW Gors terug opgenomen binnen de VZW De Wroeter maatwerkbedrijf.

Vzw Horizont


In 2001 is eveneens vanuit De Wroeter, VZW Horizont ontstaan. Als onafhankelijke sociale organisatie, organiseren zij betaalbare vrijetijdsbesteding en groepsreizen in binnen- en buitenland voor mensen met een beperkt budget. Dit via themavakanties, reispakketten en Rap op Stap.

Met steun van

Vlaanderen
Welzijnszorg
VDAB
Provincie Limburg
Nationale Loterij
Leader
Koning Boudewijn Stichting
Herwin
De Werkplekarchitecten
ESF
Europese Unie
Kwaito
SOM
VAPH
Fonds gezonde lucht, by Greenpeace
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland