Zelfoogst

Locatie

De zelfoogsttuin bevindt zich aan de Siegersveldstraat 36, 3500 Hasselt op de terreinen van De Wroeter

Wat is De Wroeter?


De Wroeter is een vzw die werk biedt aan mensen in de sociale economie. Mensen die moeilijk een plek vinden op de gangbare arbeidsmarkt, krijgen er een plaats. De Wroeter kijkt naar hun talenten en mogelijkheden en versterkt daardoor hun zelfwaarde en hun positie in de samenleving. De arbeid in de zelfoogsttuin biedt enkele Wroeters een vaste dagtaak. De Wroeter houdt sterk aan gelijkwaardigheid, respect voor de eigenheid van ieder mens en respect voor het milieu.

Fietsroute naar de zelfoogsttuin - Download (.pdf 158 KB) »

Met steun van

Vlaanderen
Welzijnszorg
VDAB
Provincie Limburg
Nationale Loterij
Leader
Koning Boudewijn Stichting
Herwin
De Werkplekarchitecten
ESF
Europese Unie
Kwaito
SOM
VAPH